lördag 2 januari 2010

Energi

Jag ser det så här: Vissa saker ger energi. Vissa saker stjäl energi.

När en människa känner sig riktigt lycklig har hen också en hög nivå av energi, positiv energi.
När en människa känner sig olycklig har hen en väldigt låg nivå av energi, är deprimerad och orkeslös, apatisk, eller möjligen har en massa energi, men en destruktiv sådan.

Enligt detta resonemang behöver vi tydligen exponeras för sådant som ger en positiv energi, människor, och företeelser, men undvika det som stjäl positiv energi från oss.

Jag brukar benmämna det som ger en positiv energi för energigivare och det som stjäl positiv energi från oss, dränerar oss på detta livsviktiga elixir för energitjuvar.

För att människor ska bli lyckligare behöver vi alltså hjälpa dem att exponeras för energigivare och skydda dem från energitjuvar.

Dessa givare och tjuvare kan delas in i två huvudkategorier, människor och övrigt.

Att jag gör denna dikotomi, tudelning, beror på att det finns en rad olika givare och tjuvar men jag tror att av dessa är människor de överlägset viktigaste.

De gånger jag har varit lyckligast har det berott på förälskelse. Jag har blivit förälskad i olika kvinnor som då har varit energigivare för mig.

Jag tror det är så att relationer är oerhört viktiga. Förälskelse respektive brist på kärlek kan påverka sinnesstämningen enormt mycket. Alla människor behöver antagligen goda relationer till andra. Därför blir det viktigt att tänka sig människor som en speciell kategori.

De gånger jag har hört folk prata om energitjuvar har de avsett just människor. Så detta kan också motivera att jag klassificerar människor för sig, resten som övrigt.

För att hjälpa andra människor att träffa fler givare och undvika tjuvar, kommer jag att utgå från mina egna erfarenheter. Jag har under åren blivit bättre och bättre på att dra till mig givare och stöta bort tjuvar. Exakt hur detta går till, hur en identifierar givare och tjuvar, kommer jag att kunna gå in på i detalj genom en rad exempel.

I princip vem som helst kan förändra sitt liv oerhört mycket genom att dra till sig positiv energi. Och grunden till ett lyckligare liv är just denna förmåga. Grunden för att förstå hur en odlar denna förmåga är delvis att kunna se dikotomin energigivare - energitjuv klart, att förstå principerna för vad som ger lycka och eufori, och vad som ger depression.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar