söndag 17 januari 2010

Avbevakning

Jag bor i Göteborgs kommun, en kommun som sätter bilisters egoistiska agerande framför människors hälsa.

Kommunen bör "avbevaka" fler övergångsställen, altså ta bort trafkljus i korsningar mellan gång- och cykeltrafik och biltrafik.

Vill vi gynna cyklande och promenerande, bör vi ha så många obevakade övergångar som möjligt. Alltså bort med onödiga trafikljus. Vid ett obevakat övergångsställe kan jag som fotgängare gå när jag vill. Bilarna får snällt vänta på mig. Jag behöver inte få min gångrytm söndertrasad, stå och andas in livsfarlig luft från förbipasserande bilar och slösa bort värdefulla sekunder i väntan på folk som är osmarta nog att välja bilen framför mer ansvarsfulla transportsätt. Bilister ska rätta sig efter fotfolk och cyklande, inte tvärtom.

Bevakade övergångsställen är ett av de största problemen i Göteborg i dag. Jag räknar med att jag lägger mer än en timme i veckan på att vänta vid trafikljus som inte borde finnas eller borde visa grönt för cyklister och fotgängare. Det är alltså mer än 50 arbetstimmar eller fritidstimmar som jag stjäls på varje år, timmar som jag kunde använt för att förbättra världen.

Ser vi den sammanlagda samhällsförlusten i BNP eller hälsa eller bristande möjlighet till kreativitet på grund av samtliga invånares förlust av tid på onödiga trafikljus i hela Sverige talar vi om ett problen av astronomisk art. Tar vi bort onödiga trafikljus, blir det i stället bilister som får vänta. Detta stjäl visserligen tid från dessa. Men det blir i så fall bara ytterligare ett incitament för dem att ställa bilen.

Folk ska genomgående premieras när de väljer miljöbra alternativ. Det nuvarande systemet med bilister som ibland får företräde framför miljöfrämjande människor är groteskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar