tisdag 5 april 2011

Gruppexaminationer

I dag fick jag ett tydligt besked från Högskoleverket att gruppexaminationer, där ingen individuell bedömning görs av studenter på högskolan, utan samtliga studenter får samma betyg oaktat deras kunskapsnivå, är acceptabla, förutsatt att lärösätena själva väljer att acceptera dem, och att det inte finns någon begränsning för hur stor del av en kurs som får examineras på detta sätt. Detta borgar för en möjlig framtid med alltfler gruppexaminationer. Studenternas rättssäkerhet i att få bli bedömda som individer minskar, och om utvecklingen mot mindre individuell bedömning fortsätter, kanske vi i framtiden möter läkare, psykologer och ingenjörer som aldrig har genomgått någon individuell kunskapsprövning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar