torsdag 16 augusti 2012

Empati och statsministerämbetet

Jag har aldrig hört någon person som förfäktat åsikten att Fredrik Reinfeldt skulle vara utrustad med någon empati. Däremot har jag hört många som har åsikten att han saknar empati. Vad betyder nu det här? Statsministerns anhängare hävdar ju att han har en mängd goda kvaliteter. Men eftersom jag inte har hört en enda av dessa hävda att han har empati, är det ganska rimligt att sluta sig till att just den egenskapen saknar han i allt väsentligt.
 
Är det viktigt att ha empati och värme när man är statsminister? Det är en angelägen fråga att ställa sig med anledning av dessa observationer. En försiktig slutsats är att det inte är så viktigt i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar