onsdag 28 december 2011

"Rödgrönhet"

I debatten kring politiska konstellationer nämns ofta ordet "rödgrön", men jag har sällan eller aldrig hört ordet blågrön nämnas. Ändå samarbetar Miljöpartiet med borgerliga partier i fler kommuner än vi samarbetar med röda partier. Vad beror detta på? Varför används ordet "rödgrön" så ofta när Miljöpartiet inte har någon särskilt uttryckt affinitet för röda partier?

Tidningen ETC sägs vara "rödgrön", men jag känner inte till någon blågrön motsvarighet. Kanske är det så att en sådan tidning skapas för att det finns personer som inte förstår att den gröna ideologin är väsensskild både från röda och blåa ideologier.

Det är frapperande hur många personer jag har hört som inte vill avslöja vad de röstar på, specificerat till parti, men ändå kan säga "Jag röstar rödgrönt". I princip borde en kunna säga "Jag röstar blågrönt" eller "Jag röstar blågrönrött" om en inte vill specificera något parti, utan bara ange vilka typer av partifärger som kan komma ifråga vid ens röstande.

Termen "rödgrön" är seglivad. Exakt vad det beror på kan kanske bara ett omfattande forskningsprojekt ge svar på. Men det är en intressant fråga hur språket och denna form av etikett kan styra hur människor uppfattar "grönt" i förhållande till "rött".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar